Szakmai kiadványok

Kutatási zárójelentés

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00073 azonosítószámú, “A Mária Maraton nagyrendezvény a sport és spritualitás jegyében” című projektje keretében a Mária Út Közhasznú Egyesület és együttműködő partnerei összehangolt kutatást végeztek, amelynek célja a zarándoklat-szervezés humán szolgáltatásként való értelmezésének, a zarándoklatok egyéni, közösségi és társadalmi hatásainak kutatása volt.


Szakmai kiadvány

A Mária Út Közhasznú Egyesület EFOP-5.2.2-17-2017-00073 azonosítószámú projektjének lezárultával elkészült a megvalósítás módszertani összefoglalását, valamint részletes szakmai ajánlásokat és továbbfejlesztési terveket tartalmazó szakmai kiadvány.