EFOP-5.2.2-17-2017-00073 - A Mária Maraton nagyrendezvény a sport és spiritualitás jegyében

Pályázat száma:
EFOP-5.2.2-17-2017-00073
Kedvezményezett neve:
Mária Út Közhasznú Egyesület
A projekt címe:
A Mária Maraton nagyrendezvény a sport és spiritualitás jegyében
Megvalósítás helyszíne:
Veszprém
Támogatási kérelem benyújtásának dátuma:
2017.07.24
Támogatás megítélésének dátuma:
2017.10.11
Megítélt támogatás összege (Ft):
47 650 460
Támogatási arány (%):
100
Szerződés hatályba lépésének dátuma:
2017.11.03
Szerződésben megítélt támogatás (Ft):
47 650 460
Szerződésben elfogadott összktg. (Ft):
47 650 460
Projekt tervezett kezdése:
2017.11.01
Projekt tervezett befejezése:
2020.01.31

Projekt leírása: A magyarországi köztudatban a zarándoklás lehetősége és a hazai zarándok szolgáltatások csak kismértékben jelennek meg, így a zarándoklás és a sport zarándoklás során tapasztalható lelki és fizikai eredmények sem köztudottak. A projekt célja, hogy a lakosság figyelmét felhívjuk a zarándoklás lelki és prevenciós szerepére, valamint a kulturális örökség megőrző erejére, a hit és sport egymást erősítő kapcsolatára.

A Hit és Sport kapcsolata immár elismert világi és egyházi szinten is, azonban annak kihasználása, felhasználása a keresztény értékek továbbadására, a missziós célok elérésére, napjainkban nem elterjedt, nincsenek a témában határokon átívelő együttműködések. Az elért eredmények kimutathatóságával kapcsolatos kutatások teljes egészében hiányoznak. Ezt a problémát a külföldi partnerekkel együtt kutatjuk, a különböző adatokat összevetve alakítjuk ki a megfelelő módszertant, és képzési anyagokat.

A projekt keretében nemzetközi hálózatot alakítunk ki mely, évről évre megrendezni a Mária Martont, mely nagyrendezvény segítségével valósítjuk meg azt a széleskörű kommunikációs csatornát, mely a lakosság figyelmét felhívja a zarándoklás egyedülálló szerepére a lelki egészség, a prevenció, a kulturális örökség és hagyományőrzés területén.

A hálózati tagok a kutatás eredményeit, valamint a kialakítandó módszertan eredményeit a zarándoklatokkal kapcsolatos tevékenységük, széleskörű ismertető és toborzó tevékenységük során hasznosítják.

A Mária Maraton program segítségével élő hálózatot kívánunk kialakítani, mely célja a rendezvény évről évre történő megszervezése, a rendezvény segítségével a Mária Út médiában való megjelenése és a zarándoklás megismertetése, zarándokok toborzása széles körben. A zarándokláson keresztül pedig a magyar kulturális örökségi helyszíneket és a kulturális hagyományokat ismerhetik és élhetik meg, valamint a hit és sport együttállását tapasztalhatják meg a résztvevők.

A projekt keretében megvalósított kutatás célja a társadalmi csoportok felmérése az alábbiak szerint:

  • zarándoklási lehetőségek
  • hit és sport kapcsolata
  • zarándoklási szokások korábban és jelenben
  • zarándoklás szerepe a lelki megerősítésben
  • zarándoklás szerepe a prevencióban
  • zarándokok útrakelésének motivációi

A projekt eredménye egy új módszer, mely a rendezvény megrendezésével kapcsolatos tudnivalókon felül kiemelten kezeli a projekt eredményeképp előálló új know-how-t, melyekkel a projektben részt vevő partnerek és a projekt keretében kialakuló hálózat - a kapcsolódó települések és szolgáltatók hálózata - közösen tudják toborzó, ismeretterjesztő szerepüket betölteni. Az ismeretterjesztő és toborzó tevékenység során nagy hangsúlyt fektetve a zarándoklás egyedülálló szerepére a lelki egészség, a prevenció, a kulturális örökség és hagyományőrzés területén.

A projekt tervezett megvalósítási időszaka során mindösszesen 12 műhelymunka és 8 tanulmányút alkalmával valósul meg az együttműködés a határon túli partnerekkel. A projektidőszak 3 hónappal történő hosszabbításával további 2 műhelymunka és 1 tanulmányút kerül lebonyolításra.