A Mária Út mint Európai Kulturális Út - A nemzetközi hálózat felépítése

cikk, szerző: sodi

A kulturális út nemzetközi hálózata és szervezete jelenleg az előkészítés és megalakítás fázisában van. A konkrét megvalósítás terve és megvalósítása időbeni ütemezése az alábbi.


A Mária Út európai hálózatát egyesületi formában tervezzük kialakítani. Ennek első lépése, hogy elősegítjük, hogy minden érintett országban létrejöjjön a helyi Mária Út Egyesület, ahogy ez Magyarországon, Szlovákiában és Romániában már megtörtént.

A hálózat neve: Mária út Hálózatának Nemzetközi Egyesülete (Angolul: International Network Association of the Mariaút, rövidítve INAM). Az INAM, mint nyitott, nemzetközi egyesület demokratikusan felépülő és működő intézmény.


A nemzeti (országonkénti)  Mária Út Egyesületek

Minden érintett és partner országban létrejön a Mária út országos, nemzeti egyesülete, mely önálló, civil, nonprofit formában, demokratikus alapon szervezve működik. Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy, illetve jogi személy, amely érdekelt a Mária Út eredményességében, elfogadja az alapító okiratot és a szabályzatokat, és anyagilag is részt vállal a nemzeti egyesület feladatainak ellátásában.


A meglévő nemzeti (országonkénti ) Mária Út Egyesületek fő szabályai

A Mária Út hálózat helyi (nemzeti) egyesületei számára átadjuk saját nyelvükön azt a know-how-t és szabályozást, ahogy Magyarországon, Szlovákiában és Romániában működik a helyi nemzeti egyesületet. 


A nemzeti Mária Út Egyesületek finanszírozása

A helyi Mária Út Egyesületek civil, nonprofit formában működnek és önfinanszírozók. Bevételeik tagdíjakból, szponzorok és mecénások befizetéseiből, lokális, tartományi és nemzeti hatóságok támogatásából, az üzleti-szolgáltatói partnerek befizetéseiből és saját üzleti tevékenységük bevételeiből áll.

Kiadásaikat a Mária Út fenntartása, promóciója, minőségbiztosítása, képzések és események szervezésének költségei teszik ki.


A nemzeti Mária Út Egyesületek demokratikus irányítása

A nemzeti Mária Út Egyesületek legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A közgyűlés 4 évre megválasztja a Board of Directors és a Steering Commitee tagjait. A Board of Directors és a Steering Commitee munkáját önkéntes alapon végzi. A Board of Directors megválasztja a maga vezetőjét, a Presidentet. A President szervezi meg a munkaszervezetet, a titkárságot, melynek vezetője a President.