A Mária Út mint Európai Kulturális Út - Közös értékeink, céljaink

cikk, szerző: sodi

A Mária-tisztelet közös érték, közös történelem, saját közös identitás Közép-Európa népei körében.

 A téma, Közép-Európa népeinek, népcsoportjainak Mária tisztelete azok egyesítő közös értéke. A lengyel, szlovák, osztrák, szerb, horvát, magyar, román, cigány, ruszin, szlovén, stb. népeknek, népcsoportoknak közös tudása, közös öröksége az anya mitikus alakja, archetípus, a kollektív tudat és a kollektív tudatalatti része. Ez a közös, mély örökség kapott új értelmet Máriával, Jézus Krisztus édesanyjával, akikhez szeretettel ragaszkodnak, nem csak a vallásos emberek.

A téma ezért alkalmas arra, hogy radikálisan javítsa ezen népek egymás ismeretét,ebből következően elfogadását és megbecsülését.


A téma és alkalmassági területe és célja éppen ez:

a népek ismerjék fel egymásban az értéket,

a közös alapvető értékek növeljék az egymás ismeretét és a kölcsönös tiszteletet,

radikálisan növekedjen interperszonális hálózata a különféle nemzetiségű személyeknek,

a közös téma kapcsán radikálisan erősödjön a lokális önkormányzati és regionális önkormányzati együttműködés,

erőteljesen növekedjen az egymáshoz irányuló kölcsönös turizmus,

a turizmusnak a környezetet egyáltalán nem terhelő változata induljon nagy fejlődésnek,

a turizmus szoft ágazatának fejlődése segítse az elzárt térségek megnyílását,

erősödjön a helyi ipar, a helyi szolgáltatás, keljen új útra a helyi hagyományos ipar, szolgáltatás és gasztronómia,

Közép-Európa kínáljon egy különösen izgalmas, innovatív, új attrakciót Európa és a világ népeinek,

az emberi kapcsolatok hálózata bővüljön és ezek a hálózatok segítsék a kulturális, spirituális és gazdasági együttműködést és fejlődést,

Európa egésze gazdagodjon a kelet európai népek szellemi kulturális öröksége korszerű megjelenítésével

összességében pedig a téma növelje Közép-Európa népeinek jól-létét, teljességet, adottságai érvényre juttatását és kibontakozását,

végül adjon új lendületet nem csak az NGO-k szintjének, hanem az államok, kormányok számára is adjon közös, fejlesztési programot.