A Mária Út mint Európai Kulturális Út - A Mária Út hálózata

cikk, szerző: sodi

A fő téma Közép-Európa több országában (Ausztria, Horvátország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Németország) meglévő, létező, különböző név alatt megjelenő kulturális utak (Marganska Put, Marieweg, Mária Út, stb.) egységes, Közép-Európai léptékű kulturális úttá alakítása. A téma magja a Mária tisztelet hagyománya és annak ma is élő megjelenése. Az út koncepciója a téma Közép-Európai helyszíneinek hálózatos formában egységes rendszerré szervezése és világi turisztikai programmá alakítása.

A Mária Út Európai kulturális úttá minősítése kapcsolódik egy konkrét eseményhez is, a 2021-ben Magyarországon sorra kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz, mely 4 évenként kerül megrendezésre. 

A Mária Út új és teljes innovatív elképzelés, hogy a Közép-Európa 10 országa egységes turisztikai vonzerő alakítson ki a világ számára növelve az elmaradt térségek gazdasági-kulturális-szociális fejlődését. A Mária Út hálózatának fő végpontjai: Altötting (D), Mariazell (A), Pannonhalma és Mátraverebély-Szentkút (H), Chestohowa (PL), Nikolau és Csíksomlyó (Ro), illetve Medjugorje (Bosznia-Hercegovina). 

A Mária Út Közép-Európai hálózata közel 100, külön-külön ma is látogatott települést, zarándokcélpontot szervez egységes rendszerré. A Mária Út projekt centruma a Közép-Európa-i népek közös szellemi-kulturális-lelki kincse, a Mária-tisztelet. Ez a téma ma is élő hagyományt jelent, ami szellemi-kulturális örökségként van jelen. A szellemi-kulturális örökség nem csak épületekben, szobrokban, festményekben, más tárgyiasultságban van jelen, hanem cselekvésben, tettekben. A Mária-tisztelet a zarándoklásban és búcsújárásban tízmilliókat mozgat ma is. A lengyel Chestoshowában 3,2 millió ember megy, az osztrák Mariazell és a romániai Csíksomlyó évi 1-1 millió embert vonz, a boszniai Medjugorjéba pedig legalább 3,5 millió ember megy el évente.

A Mária Út ideája, hogy összeköti a közép-európai spirituális központokat. A Mária Út 10 országot foglal magában az Európa Tanács tagjai közül. Közép-Európa azon helyeit köti össze hálózatos formában gyalogos és kerékpáros (lovas, vízi) zarándokúttal, ahol élő valóság a Mária-tisztelet, ami megjelenik a lokális és regionális zarándoklásban és a búcsújárásban. 

A Mária Út nem kifejezetten kizárólagosan spirituális tematikus út, hanem egyidejűleg kulturális és természeti út, ami feltár és felkínál minden, az útvonalak által érintett történelmi, építészeti, sőt természeti értéket. A Mária Út a német Altöttingtől Mariazellen át, a romániai Csíksomlyóig K-NY irányban két fő útvonalat, É-D irányban pedig a lengyel Chestoshowától Szlovákián, Magyarországon és Horvátországon keresztül  a boszniai Medjogorjéig három fő útvonalat jelent, s ezeket az útvonalakat további belső hálózat kapcsolja egymáshoz.