Beszámoló műhelymunkáról

cikk, szerző: sodi

Műhelymunkát szervezett a Mária Út Közhasznú Egyesület az EFOP-5.2.2-17-2017-00073 azonosítószámú projekt keretében 2020. január 31-én, Veszprémben.

A program résztvevői az Egyesület képviselői mellett a határon túli együttműködő partnerek, valamint a térségi zarándoklatszervező és –vezető szakemberek és a Cursillo mozgalom tagjai, vezetői voltak.

Az esemény célja a projekt tapasztalatainak, jó gyakorlatainak átadása, illetve a Cursillo mozgalom módszerének, eredményeinek megismerése, csatlakozási lehetőségek egyeztetése volt. A szakemberek a Mária Út Közhasznú Egyesület által megfogalmazott komplex társadalommegújító program szemszögéből vizsgálták a Cursillo módszereit.

A mozgalom térségi képviselői ismertették a Cursillo történetét, valamint működési alapelveit, amelyek összhangban vannak a korábbi műhelymunkák során megismert csoportkohéziós gyakorlatokkal. A csoportok összeállítása során nincs kizáró ok, nem elvárás a vallási elhivatottság, igyekeznek társadalmilag és kulturálisan sokszínű csoportokat indítani. Fontos a spirituális szemlélet, de nem cél a térítés – ez az alapelv a zarándoklatszervezés során is alapvető.

A foglalkozások az egyéni és csoportos fizikai, illetve lelki prevenció terén jelentős hatást érnek el, valamint az integráció során is, ahogy azt a kialakult közösségek hosszú távú fennmaradása is alátámasztja.

A műhelymunka végén a résztvevők összegezték a hallottakat, megállapították, hogy az Egyesület komplex programjában foglaltakhoz kapcsolódik a Cursillo módszertana, a csoportos események, zarándoklatok, lelkigyakorlatok, tréningek szervezése során érdemes a mozgalom tapasztalataira támaszkodni, így nagyobb sikerrel valósítható meg a projektben kidolgozott módszertan mentén megvalósuló társadalommegújító program.