Beszámoló műhelymunkáról

cikk, szerző: sodi

Nyíregyházán tartotta következő műhelymunkáját a Mária Út Közhasznú Egyesület az EFOP-5.2.2-17-2017-00073 azonosítószámú projekt keretében 2020. január 18-án.

A program résztvevői az Egyesület képviselői mellett a határon túli együttműködő partnerek, valamint a térségi zarándoklatszervező és –vezető szakemberek voltak.

Az esemény programja kapcsolódott az elmúlt időszakban megvalósult műhelymunkákhoz, a térségi események tapasztalatainak feldolgozását követően a jó gyakorlatok bemutatása, átadása következett.

A szakemberek a Mária Út Közhasznú Egyesület által megfogalmazott komplex társadalommegújító program szemszögéből vizsgálták az eseményeket, azok térségi és társadalmi hatásait, a felzárkóztatásban, integrációban betöltött szerepüket.

A különböző tematikus eseményeket (pl. szenvedélybetegek, fogyatékkal élők, nemzetiségi kisebbséghez tartozók számára szervezett zarándoklatok) szervező szakemberek beszámolói alapján megállapítható, hogy szerencsésebb helyzet az, amikor vegyes összetételű csoportok számára szerveznek eseményeket, így érvényesül leginkább az integrációs hatás, hiszen a zarándoklatok során eltűnnek a társadalmi különbségek.

A hasonló események során mindig igyekeznek követendő életpéldákat állítani a résztvevők elé, a lelki tartalmat is a témához igazítják, ami tovább erősíti az említett hatásokat.

A műhelymunka végén a résztvevők összegezték a hallottakat, megállapították, hogy az Egyesület komplex programjának fontos eleme kell, hogy legyen a vezetőképzések során a csoportkohéziós és –integrációs jó gyakorlatok átadása, hiszen rajtuk keresztül valósul meg a szélesebb társadalmi rétegek megszólítása, bevonása.