Beszámoló konferenciáról

cikk, szerző: sodi

Szombathelyen került sor a projekt zárásához közeledve 2019.11.21-22. napokon a disszeminációs nemzetközi konferenciára, amelyre a projekt megvalósítói mellett hivatalosak voltak a határon túli partnerek képviselői, valamint a projekt során megvalósított szakmai kutatásba bevont szakemberek, illetve a kapcsolódó humán szolgáltatási területeken tevékenykedő szakemberek is.

A program célja a projekt tevékenységeinek és eddigi eredményeinek széleskörű ismertetése, a jó gyakorlatok, megismert módszerek integrációs lehetőségeinek bemutatása, valamint a nemzetközi tapasztalatcsere és együttműködés erősítése volt.

A konferencia helyszíne a szombathelyi Martineum Felnőttképző Akadémia előadóterme volt, a program két napja során összesen 50 fő vett részt az előadásokon.

Az első napon dr. Szabó Tamás, a Mária Út Közhasznú Egyesület elnöke nyitotta meg a programot, ismertette a két nap tervezett témáit. Előadásában kitért a zarándoklás, zarándoklatszervezés humán szolgáltatásként való értelmezésére, annak komplex társadalommegújító hatására, valamint röviden kitért a projektben kialakított együttműködések fenntartásának lehetőségeire is.

A nyitóbeszédet követően Bodor Gergő Péter, a projekt menedzsere mutatta be a pályázat alapvető céljait, az EFOP célkitűzésekhez, valamint a különböző humán stratégiákhoz való kapcsolódási pontokat, az eddig megvalósított tevékenységeket és eredményeket.

Az ebédet követően Rési Kata, a Hétfa Kutatóintézet munkatársa ismertette a lebonyolított kutatás módszertani hátterét. Előadását követően a határon túli partnerek bemutatkozására került sor, a nemzetközi tapasztalatok megosztása és beépítése a projekt teljes megvalósítási ideje alatt fontos szempont volt.

A nemzetközi ismereteket követően a hazai tapasztalatok bemutatása következett, a projekt során megismert jó gyakorlatok tanulmányozásából származó tudásanyag a projekt során előállítandó szakmai dokumentumok szerves részét képezik.

A konferencia első napja az előadások összegzésével, valamint közös vacsorával zárult.

A második nap – kapcsolódva az előző napi módszertani áttekintéshez – a kutatás céljainak és célcsoportjának bemutatásával, a vizsgált kompetenciák és gyakorlatok ismertetésével kezdődött.

Kávészünetet követően a projekt keretében előállítandó szakmai anyagok tartalmi követelményeinek ismertetése következett, a résztvevők munkamegbeszélést folytattak a módszertani kiadvány, valamin a szakmai ajánlásokat megfogalmazó kiadvány kapcsán.

A közös ebédet követően a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán felmerülő lehetőségek ismertetésére került sor, a résztvevők egyeztettek a projekt keretében megismert jó gyakorlatok alkalmazásának módjairól, majd munkamegbeszélés során közös munkatervet dolgoztak ki az összehangolt részvétel érdekében.

A konferencia két napja Galgócziné dr. Szabó Zsófia (Mária Út Közhasznú Egyesület) összegzésével és közös vacsorával zárult.