Beszámoló tanulmányútról és műhelymunkáról

cikk, szerző: sodi

Dél-Dunántúli helyszíneken szervezett tanulmányutat a Mária Út Közhasznú Egyesület 2019. szeptember 20-22. között az EFOP-5.2.2-17-2017-00073 azonosítószámú projekt keretében.

A háromnapos tanulmányút első napjának délutánján Pécsen vettek részt műhelymunkán a projekt megvalósítói, valamint az együttműködő partnerek képviselői, csatlakozva a térségben tevékenykedő szakemberekhez. A műhelymunka során a projektcélok ismertetését követően Besenczi Zsolt mutatta be a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Caritas munkáját, elért eredményeit, társadalmi felzárkóztatásban szerzett tapasztalatait, amelyek a későbbi, résztvevők közötti párbeszéd alapját jelentették.

Ezt követően a résztvevők áttekintették a Kormány humán stratégiáinak azon elemeit, célkitűzéseit, amelyek egyeznek a projektben megfogalmazott társadalommegújító programmal, a zarándoklatszervezés humán szolgáltatásként való fejlesztésével. Feldolgozták többek között az Egészséges Magyarország Stratégia, a Nemzeti Önkéntes Stratégia, valamint a Nemzeti Civil Stratégia rendelkezésre álló dokumentumait, azonosították a kapcsolódási pontokat és lehetőségeket.

A tanulmányút során a résztvevő szakemberek összegezték a pécsi műhelymunka tapasztalatait, majd Kaposvárra utaztak, a Szennai Skanzenben a Kulturális Örökség Napjai rendezvény előadásain és workshopjain vettek részt, amelyek témái a szellemi kulturális örökségekkel összefüggésben többek között az alábbiak voltak:

  • kulturális örökségünk szerepe az identitástudat erősítésében
  • a kulturális örökségekhez kapcsolódó események, zarándoklatok jelentősége (a Mária-tisztelet zarándok és búcsú hagyománya szerepel a szellemi kulturális örökségek jegyzékében, a hozzá köthető spirituális események, zarándoklatok társadalomfejlesztésben, közösségépítésben betöltött szerepe jelentős)


Az Egyesület képviselői bemutatták a Mária Út jó gyakorlatát, a résztvevő szakemberek közötti tapasztalat- és tudásmegosztás révén újabb kapcsolatok alakultak ki, amelyek a projekt befejezését követően is biztosítják a szakmai együttműködés fenntartását.