Beszámoló tanulmányútról

cikk, szerző: sodi

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász jó gyakorlatainak megismerésére szervezett tanulmányutat a Mária Út Közhasznú Egyesület Szombathelyen és környékén  2019. szeptember 3-5. között az EFOP-5.2.2-17-2017-00073 azonosítószámú projekt keretében.

A tanulmányút célja a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász jó gyakorlatainak tanulmányozása, tapasztalatainak megismerése és integrációs lehetőségeinek feltárása volt. Az eseményen részt vettek a projekt szakmai megvalósítói, a határon túli partnerek képviselői, valamint a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász hátrányos helyzetű személyekkel foglalkozó szakemberei.

A háromnapos tanulmányút első napján a Karitász tevékenységének, eredményeinek, valamint a térség spirituális sporteseményeinek megismerésén volt a hangsúly. A résztvevők kiemelt figyelmet fordítottak a konkrét tevékenységek mögött álló módszerek tanulmányozására, a felépített rendszer megismerésére. 

A Karitász nagy energiát fektet a hátrányos helyzetű személyek társadalmi és munkaerőpiaci integrációjának segítésébe, több helyszínen külön nappali ellátó csoportokat alakítottak ki. A második nap e csoportok meglátogatása, az ott dolgozó szakemberek tapasztalatainak megismerése volt a program. A helyi közösségek eseményei, tevékenysége kapcsán Tuczainé Régvári Marietta intézményi vezető tájékoztatta a résztvevőket.

A harmadik napon az előző két nap összegzésén, a tapasztalatok, módszerek beépíthetőségének vizsgálatán volt a hangsúly. A résztvevők megegyeztek abban, hogy a megkezdett közös munkát folytatják, közösen szerveznek a projekt céljainak megfelelő mintaprogramot a Karitász által támogatott hátrányos helyzetű személyek számára, amely esemény során a megismert tapasztalatok és módszerek gyakorlatban való megismerése lesz a cél.