Beszámoló együttműködési tréningről és műhelymunkáról

cikk, szerző: sodi

Tapolcán szervezett együttműködési tréninget és műhelymunkát a Mária Út Közhasznú Egyesület 2019. február 1-2. között az EFOP-5.2.2-17-2017-00073 azonosítószámú projekt keretében.

Az együttműködési tréning első napján az együttműködő partnerek és szakmai megvalósítók előadásokat hallgattak a projekt céljairól, a spirituális sportesemények, zarándoklatok kitűzött célokhoz való kapcsolódásáról, szervezési feladatairól. Szó volt a sport és spiritualitás kapcsolatára épülő események társadalmi hatásairól, a szervezés nehézségeiről, a zarándoklásban megjelenő új, társadalmi igényekre reagáló trendekről (pl. tematikus zarándoklatok, egyéb lelki programok).

Megállapítást nyert, hogy az említett események jelentős prevenciós és integrációs hatással bírnak, alapvető emberi szükségleteket (pl. közösséghez való tartozás tudata) elégítenek ki, ezáltal a hátrányos helyzetű, a társadalom perifériájára szorult személyek megszólításának, társadalmi beilleszkedésének eszközei lehetnek ezek az események.

Az együttműködési tréning második napja az első napon elhangzottak feldolgozásáról, értelmezéséről szólt, a jelenlegi helyzet feltárása, és jövőkép felvázolása szerepelt a programban.

Délután került sor a műhelymunkára, amelyen a szakmai megvalósítók mellett a határon túli partnerek képviselői, valamint a témában jártas hazai szakemberek vettek részt. A műhelymunkán a zarándoklatok szervezésének új lehetőségeiről, beépíthető új módszerekről, jó gyakorlatokról volt szó. Kiemelt figyelmet fordítottunk a tematikus események szervezésének gyakorlatára, amelyek kiváló társadalmi integrációs eszközök lehetnek (pl. roma nemzetiségi zarándoklatok, ifjúsági és családi események, szenvedélybetegek számára szervezett zarándoklatok, sportesemények).

A szakemberek kitértek az események potenciális résztvevőinek jellemzőire, a feléjük megfogalmazott üzenetek fontosságára, megszólításuk módjára.

Gondolatébresztőként szóba került a zarándoklás mint „turisztikai termék” meghatározása, amely a leszakadó térségek számára jelenthet felzárkózási lehetőséget (tematikus útvonal, hálózatok, szervezett események révén).