Elmélkedések a rózsefüzérhez

cikk, 2020.04.08. 14:56, szerző: sodi

szentjobb zarándoklat indulás

Zarándoklásunk minden napján rózsafüzért is mondunk. Annak idején Szent II. János Pál pápa, amikor bevezette a Világosság rózsafüzért, egyúttal erősen ajánlotta, hogy az egyes titkok előtt hangozzon el elmélkedés.
Székely János püspök atyát megkértük, hogy a Mária Rádió és a Mária Út számára írjon ilyen elmélkedéseket. Örömünkre ez elkészült és az utóbbi hónapokban már „teszteltük” is. 

III. Dicsőséges rózsafüzér

3. Aki nekünk a Szentlelket elküldte Szentlélek

Isten! Betöltötted az apostolokat, lángra lobbantottad őket! Már nem aggódtak, hogy nem elég okosak, nem elég szentek. Tudták, hogy nem a maguk okosságát, hanem a Te kereszted bölcsességét kell hirdetniük, nem a maguk erejére, hanem a Te kegyelmedre kell építeniük. Szentlélek Isten, tölts be minket is fényeddel! Szabadíts meg minden lehúzó, minket gúzsba kötő lánctól, a bűnök és rossz szokások rabláncaitól, hogy valóban szabadok lehessünk, hogy szárnyalhassunk és szerethessünk! Te az Atya és a Fiú közös szeretete, önátadása vagy, taníts minket az önátadásra!

Add, hogy az egyházban felismerjük, felszínre hozzuk a Te ajándékaidat! Segíts a papjainkat, hogy a közösség művészei legyenek, akik kibontakozni engedik mindazt, ami jó, akik harmóniába foglalják a sok-sok karizmát!