Elmélkedések a rózsefüzérhez

cikk, 2020.04.08. 14:54, szerző: sodi

ferences zari

Zarándoklásunk minden napján rózsafüzért is mondunk. Annak idején Szent II. János Pál pápa, amikor bevezette a Világosság rózsafüzért, egyúttal erősen ajánlotta, hogy az egyes titkok előtt hangozzon el elmélkedés.
Székely János püspök atyát megkértük, hogy a Mária Rádió és a Mária Út számára írjon ilyen elmélkedéseket. Örömünkre ez elkészült és az utóbbi hónapokban már „teszteltük” is. 

III. Dicsőséges rózsafüzér

2. Aki a mennybe fölment

A menny, ahová Krisztus megérkezett a feltámadásával, nem egy különleges hely a világmindenségben, hanem az Atya szíve. Áttörve a múlandó világ határait, visszatért az isteni dimenzióba, az Atya jobbjára, a Szentlélekkel való szeretetközösségbe. Feladatot bíz a tanítványokra és mindannyiunkra: „Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket!” A tanítványok, ahogyan megrendülve és boldogan látják a ragyogó és győztes Krisztust, nem sokat kérdeznek, nem tanakodnak. Tele van a szívük, és azonnal indulnak, hogy egy életen át majd Őróla beszéljenek, és azután odaadják az életüket Érte.

Krisztus téged is szeretne küldeni, hogy légy az Ő fényessége!

Uram, töltsd meg a szívemet ugyanazzal a fénnyel, mint az apostolét! Adj nekem is szeretettől és a te jelenlétedtől túlcsorduló szívet, hogy egyszerűen, de bátran szólassak Rólad, aki egyedül vagy képes betölteni az ember szívét!