Csíksomlyó szent helyei

cikk, 2019.11.26. 16:45, szerző: sodi

A kegytemplomon és a hármashalmon túl is találhatunk szépségeket Csíksomlyón. Ezeket is ésintjük a 2020-as Mária Maratonon.

Csíksomlyó búcsújáró hely jellegét az adja meg, hogy már a XV. században virágzik a Boldogságos Szûz Mária tisztelete a székely nép körében. A környék népe, Mária-ünnepeken Csíksomlyó templomában gyûlt össze.

Csíksomlyó- Kegytemplom

A mai csíksomlyói ferences kolostor és a templom a XVIII. század közepén, 1733 és 1779 között épült. A csúcsíves kolostortemplom 1802-ig állt fenn. A Csíksomlyói kegytemplomot 1876.augusztus 20-án szentelték fel.

Csíksomlyó-Szûz Mária kegyszobra

A templom legértékesebb tárgya a csíksomlyói Szûz Mária kegyszobra. A kegyszobor a csíksomlyói búcsú, a pünkösdi Mária-zarándoklatok középpontjában áll. Az idõk folyamán a hívõknek a csíksomlyói Kegyszobor elõtt elmondott imája, a Boldogságos Szûz Mária közbenjárására, igen sokszor meghallgatásra talált.

Csíksomlyó-A kápolnák

A Kissomlyó hegyén álló három kápolna közül a legrégibb és mûvészeti szempontból a legérdekesebb a Csíksomlyó-i Salvator kápolna. A csíksomlyói Salvator kápolna keleti oldalán található a csupán egy kis fülkébõl álló Csíksomlyó-i Szenvedõ Jézus kápolnája, benne az oszlophoz kötözött, térdre kényszerült Jézus szobrát õrzik, amely 1810-ben készült. A nyugati oldalán a Csíksomlyó-i Szent Antal kápolna áll.

Csíksomlyó-Kálvária-keresztút

A Kissomlyó-hegy aljától meredek út vezet a Salvator kápolnához. A nép ezt az oldalt Jézus hágójának is nevezi. A csíksomlyói búcsú alkalmával a pünkösdi zarándokok áhítattal járják végig ezt az utat és imádkozva a Jézus kínszenvedését megjelenítõ 15 stáció keresztjei elõtt.