Csíksomlyó a 2020-as Mária Maraton célja

cikk, 2019.11.26. 16:41, szerző: sodi

Ejtsünk néhány szót Csíksomlyó történelméről és jelentőségéről.

Csíksomlyó (Sumuleu Ciuc) 1959 óta Csíkszereda településrésze Romániában, Hargita megyében. A katolikus vallású székelyek híres Mária-kegyhelye, búcsújáróhelye és szellemi életének több évszázados központja. Minden pünkösdkor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú.
A csíksomlyói búcsú a magyar katolikus hívők által minden év pünkösdkor, több százezer résztvevő jelenlétében megtartott búcsú az erdélyi Csíksomlyó melletti Kis-Somlyó és a Nagy-Somlyó hegy közötti nyeregben.
A falu Csíkszereda központjától 3 km-re északkeletre, a Somlyó-patak völgyében települt. Csíksomlyó a korai csíki települések közül való. Első írásos említése 1333-1334-es évekből származik. Somlyó nevét a közeli hegyről kapta. Csíksomlyó Csíkszereda része, központjátol mintegy három kilométerre, észak-kelet irányába található.
1444-ben IV. Jenő pápa az újjáépítendő, de még el nem készült templom javára adakozóknak búcsút engedélyezett. A későbbi búcsújárás kezdete a templomban található csodatevő szobornak köszönhető. Mária adott erőt és bátorságot a hitüket védő gyergyói és csíki székelyeknek, hogy 1567 pünkösd szombatján gyözelmet arathassanak a protestáns hitet erőltető János Zsigmond seregei felett.
Napjainkban a csíksomlyói pünkösdi búcsú egyre az összmagyarság ünnepévé vált, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül.
A környék a népmuvészetek, hagyományok és szokások egy kiapadhatatlan kincsesbányája. Ez a régió egy óriási szabadtéri múzeumnak tekinthető. A falvak, a hűen őrzött hagyományok és színes népviseletek igen vonzóak a turisták számára. Egy igazi, még ma is a népművészetet aktívan gyakorló társadalom népesíti be a vidéket. A népviseletek díszítésében is hűen tükrözodik a helybéliek tehetsége és leleményessége. A térség erős vidéki jelleggel bír. A népviseletek díszítésében is hűen tükrözodik a helybéliek tehetsége és leleményessége.