Mária Maraton - Lelki felkészülés 1.

cikk, szerző: sodi

KILENCED ASSISI SZENT FERENC TISZTELETÉRE május 23-31.

A kilenced egymás után, megszakítás nélkül kilenc napon át (vagy kilenc egymást követő hét/hónap meghatározott napján) valamely szándékra végzett rendszeres, várakozást kifejező, kérést nyomatékosító imádság, amellyel állhatatosságunkat bizonyítjuk Isten előtt. Mintája az Urunk mennybemenetele és a pünkösd napja közötti 9 nap, amikor a Boldogságos Szűz Mária és az apostolok Jeruzsálemben visszavonulva, imádkozva és böjtölve várták a Szentlélek eljövetelét. Ereje az állhatatosságban, a fáradhatatlan, intenzív imádságban rejlik. Ha az evangéliumi özvegyről és az igazságtalan bíróról szóló példabeszédben a sem Istennel, sem emberrel nem törődő bíró nem tudta elutasítani a szegény özvegy állhatatos könyörgését, mennyivel inkább meghallgatja azt a jóságos Mennyei Atya. Ezt bizonyítja a számos imameghallgatás és elnyert kegyelem.
Végezhetjük templomban vagy otthon, egyedül vagy többen, letérdelhetünk, gyújthatunk gyertyát. Valahányszor a szentekhez folyamodunk közbenjárásért, Istenhez is emelkedjék föl a lelkünk. Isten előtt kedvesebb az az ima, amelyik tiszta és bűntől megtisztult szívből jön. 
Ezért ajánlatos, hogy az egész kilencedet a kegyelem állapotában végezzük: gyónjunk meg, és a kilenced alatt legalább egyszer, de ha megoldható, naponta áldozzunk.