1. Mária Maraton - felkészülés Szent Ferenccel I.

cikk, szerző: medveivett

A Szentatyával való találkozásra névadó szentjével, Szent Ferenccel együtt, vele ismerkedve készülünk

A Szentatyával való találkozásra névadó szentjével, Szent Ferenccel együtt, vele ismerkedve készülünk.

Szent Ferenc az evangélium szavára hallgatva lángoló hévvel hirdette a bűnbánatot, miközben szavai égő tűzként hatoltak az egybegyűltek szívébe. Szüntelenül, nagy lelkesedéssel hirdette a békét; e szavakkal köszönt prédikációi előtt, és köszöntött mindenkit: „Az Úr adjon nektek békét!” Ezzel elérte, hogy sokan azok közül, akik eredetileg gyűlölték a békét és a lélek üdvösségét, az Úr közreműködésével teljes szívükből befogadták a békét, és maguk is a békesség fiai és az örök üdvösség sóvárgói lettek.

Példáját követni kezdték, egyre több társa lett, akik életmódjukban és öltözékükben is alkalmazkodtak hozzá. Szent Ferenc teljes éberséggel és gonddal tanította őket nap mint nap, hogy hogyan ragadják meg az élet lényegét, és hogy biztos léptekkel haladjanak a szent szegénység és a boldog egyszerűség útján.

Szent Ferenchez hasonlóan kinyitom-e a szívemet arra, hogy meghalljam, mit üzen számomra az evangélium?

Megteszem, amire az evangélium hív?

Vajon én a béke eszköze vagyok környezetemben, vagy inkább ellenségeskedést szítok?

Viselkedésemmel, életemmel követendő példát mutatok családomban, a barátok, ismerősök, szomszédok, kollégák körében?

Szent Ferenc atyánk, könyörögj értünk!

A fenti történetek bővebben: Celanói Tamás életrajzai Szent Ferencről (Szent Ferenc első életrajza, első könyv X−XI. fejezet.)