Mária Maraton - felkészülés Szent Ferenccel II.

cikk, szerző: medveivett

Szent Ferenccel készülünk Ferenc pápához

A Szentatyával való találkozásra névadó szentjével, Szent Ferenccel együtt, vele ismerkedve készülünk.

Ferenc, amíg a világban élt, a leprásokról irtózott legjobban. Annyira elviselhetetlen volt számára látványuk, hogy házaik megpillantására már két mérföldnyire befogta az orrát.

Aztán egy napon egy leprás jött vele szembe, és bár nagy undort és félelmet érzett magában, erőt vett magán, odalépett hozzá és megcsókolta. Később a tökéletes alázatosság szent rajongója Isten szerelméért a legnagyobb készséggel szolgált nekik minden szükségükben; mosogatta rothadásnak indult tagjaikat, és sebeikből kinyomta a gennyet. Egy alkalommal saját magára rótt büntetésből egyikükkel egy tálból evett.

Végrendeletében írja: "Amíg bűnökben éltem, nagyon keserű volt számomra a leprások látása; de az Úr közéjük vezetett, és én irgalmasságot cselekedtem velük." Mióta azonban a Magasságbeli kegyelméből és erejével szent és hasznos gondolatok kezdték foglalkoztatni, egészen megváltozott.

A hozzá csatlakozott testvérek is sok időt töltöttek a leprások gondozásával, a kórházaikban is laktak.

Szent Ferenc közbenjárására életében és halálát követően is sok csodás gyógyulás történt.

Hogyan viszonyulok a mai kor „leprásaihoz”? A megtért Ferenchez vagy a világi ifjúhoz hasonlítok inkább? Hogyan tudnám többet gyakorolni az irgalmasság cselekedeteit?

Szent Ferenc atyánk, könyörögj értünk!

A fenti történetek bővebben: Celanói Tamás életrajzai Szent Ferencről (Szent Ferenc első életrajza, első könyv VII. fejezet, valamint Assisi Szent Ferenc Perugiai legendája XXII. fejezet.)