Együttműködési tréning és műhelymunka

EFOP-5.2.2-17-2017-00073
„A Mária Maraton nagyrendezvény a sport és spiritualitás jegyében”

Együttműködési tréning és műhelymunka
Eger 2018. március 7-8.
3300 Eger Foglár utca 6

1. nap

A két napos rendezvényen a résztvevők együtt gondolkodtak a hit és sport rendezvények lehetőségeiről és kihívásairól.

Sóskuti-Varga Gergely fogadta a résztvevőket és megkezdte a tréninget csoportmunkákkal, játékkal, majd bevezető előadást tartott a sportzarándoklatokról.

Ezt követően Kováts Tamás, a Mindszenty kerékpáros zarándoklat szervezője mutatta be a közel 500 fiatalt megmozgató zarándoklatot, melyen évről évre Budapestről Esztergomba mennek a diákok. Az előadást kérdések-válaszok és beszélgetés követte.

A délután második felében Bogya Zoltán és Szederjesi Tamás, az erdélyi Mária Út önkéntesei beszéltek a helyi rendezvényekről, tapasztalatokról, majd kerekasztal beszélgetés keretében osztották meg egymással további tapasztalataikat, élményeiket a résztvevők.

A délutánt szentmisével zártuk, este pedig egy rövidfilmet tekintettünk meg a sport lélekre gyakorolt hatásairól. A napot imával zártuk.

2. nap

A második napon Dr. Labundy Norbert mutatta be a Budapest-Czestochova kerékpáros zarándoklat részleteit, majd kérdésekre válaszolt.

A program folytatásában a Sports And Humanity Club megismerése, valamint plenáris ülés szerepelt, melynek témája, fő kérdése a „Mitől spirituális egy sportesemény?” volt.

A plenáris ülés keretében az alábbi témákat érintő ötletbörze alakult ki a résztvevők körében:

Gyermekeknek szervezett eseményeken fontos:

 1. Rövid kezdő és záró ima
 2. Az öröm megjelenése
 3. Idő a kiscsoportos beszélgetésre
 4. Fontos az egyszerű öröm megjelenése: édesség, üdítő
 5. A gyermeket úgy fogadjuk, ahogyan van, de egy két szabállyal segítsünk nekik:
  1. a. a zenehallgatást inkább kerülje
  2. b. az alkoholfogyasztást mindenképpen szigorúan tiltsuk
  3. c. a telefonokat is próbáljuk fokozatosan félretenni
  4. d. a „nehéz esetek”-nek adjunk felelősséget, legyen ő a csoport söprögetője, vagy ilyesmi
 6. Kis csoportok kialakítása segíti a közösség kialakulását, ami nagyon fontos, hogy lelki élményt tudjunk megélni, és ne magányosan zarándokoljunk.
 7. a nagyobb gyermekek lehetnek a kisebbek őrangyalai
 8. ha ottalvós a program, akkor este lehet meseolvasás, hogy a gyermek otthon érezze magát
 9. közös játék, nevetés

Felnőtteknek, fiatal felnőtteknek fontos:

 1. Időt adni az ismerkedésre, pl. kettesével megosztani, hogy ki miért jött el, mit vár a rendezvénytől
 2. A közös, saját szavas imára biztatás, ha nem is hangosan kimondva
 3. Jó, ha a programban van legalább egy rövid (10 perces) tanúságtétel Isten-szeretetről, megtérésről
 4. A program végén fontos a visszatekintés a napra: 1-2 öröm vagy nehézség megosztása
 5. Fontos, hogy legyen legalább 25-30 perces csendes idő, mert jó megpihenni egy rendezvény közben és időt szánni Istenre és önmagunkra. Ebben adjunk egy kis segítséget: egy kérdést, egy témát, egy evangéliumi részt, vagy csak egy-két tanácsot, hogy miként élhetjük meg a csendet
 6. Ha nem csak hívők vannak jelen, akkor semmilyen hosszabb imaidő vagy szentmise ne legyen kötelező, inkább ajánljuk ezeket az időket, és ezzel elérjük, hogy a résztvevők sokkal szívesebben vesznek majd részt rajta (még a hívők is).

A plenáris ülést ebéd, majd műhelymunka követte a szervezési és kommunikációs gyakorlatokról, amely során a következő programszervezési terv készült el:

 • Fontos egy szervezőcsapat, amely legalább 3 főből áll.
 • Merjünk kis rendezvényt szervezni, és ne a hagyományteremtés legyen a cél. Ha jól sikerül, akkor majd lesz belőle hagyomány magától is.
 • Felelős - lelki program felelőse vagy zarándoklatvezető
 • Háziasszony
 • 1. Szervezőcsapat összehívása Célok meghatározása Feladatok elosztása a. Felelős: ő felelős a rendezvényért és a tartalomért: előadások szervezése, imák vezetése, befejező visszatekintés b. Háziasszony: ő szervezi a szállást, étkezést, praktikus kérdésekre válaszol Helyszín, időpont kitűzése Egyszerű költségvetés készítése Ütemterv elkészítése a. Hirdetés megkezdése b. Jelentkezési határidő kitűzése c. Eszközök beszerzésének határideje 2. Kapcsolatfelvétel az érdekeltekkel: a. helyi egyházak képviselői b. helyi önkormányzatok c. helyi egyesületek Nekik bemutathatjuk a szervező csapatot, a költségvetést és az ütemtervet 3. A rendezvény kommunikációja: a. e-mail b. plakát c. közösségi média d. az érdekelt szervezetek bevonása A RÖVID meghívó tartalmazza: a. a rendezvény és szervező neve b. hívó szó, téma c. helyszín d. időpont e. információs telefonszám és e-mail cím f. jelentkezés módja g. részvételi díj, ha van A regisztráció NAGYON FONTOS. Amit fontos bekérni (ez segíti a szervezést és következő esemény szervezését is!) a. név b. születési dátum c. lakcím d. e-mail cím e. telefonszám f. honnét hallott a rendezvényről Információs levél a már regisztrált résztvevőknek: Ebbe írjuk le a rendezvény részleteit: a szervező neve, elérhetősége, helyszín, időpont, találkozási pont, szükséges ruházat, enni- és innivaló, imakönyv… stb. a befejezés várható időpontja. A programok végén fontos a nap visszatekintése, 10-15 főnél együtt, nagyobb létszámnál kettesével. Kettesével erre kb. 5-8 percet szánjunk, nagycsoportban kb. 30 percet. 1. Lehet egy jó és egy nehéz élmény megosztása vagy 2. Megoszthatjuk azt az eseményt (egy beszélgetés, egy gondolat), ami a legfontosabb volt a napban. A program zárásaként Sóskuti-Varga Gergely foglalta össze a két nap tapasztalatait, valamint köszönte meg a partnerek részvételét.