Tanulmányút és Műhelymunka

EFOP-5.2.2-17-2017-00073
„A MÁRIA MARATON NAGYRENDEZVÉNY A SPORT ÉS SPIRITUALITÁS JEGYÉBEN”

Tanulmányút és műhelymunka
Eger 2018. április 10-12.
3300 Eger Foglár utca 6.

1. nap

Sóskuti-Varga Gergely röviden köszöntötte a résztvevőket és bemutatta a tanulmányút célját: az egri és a szirmabesenyői sport és spiritualitás rendezvények megismerését. Ezt követően valamennyi résztvevő bemutatkozott röviden és elmondta, hogy mit vár a tanulmányúttól. Ezután a résztvevők közösen megbeszélték a tanulmányút programját, döntöttek a részletekről.

Eger Város sportrendezvényeit és a Mária Maratonnal meglévő kapcsolatot Kovács Ivett városi sportreferens betegsége miatt végül Dr. Németh Zoltán, az Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóságának vezetője mutatta be, aki felel valamennyi katolikus iskola zarándoklataiért. Szót ejtett a Mária Maratonról és a további rendezvényeken való részvételről is.

Nemzetközi kitekintés keretében határon túli partnereink beszámoltak a helyi sportrendezvényekről és zarándoklatokról, jó gyakorlatokról. Valamint megvizsgáltuk az Egri Főegyházmegyével az együttműködési lehetőségeket.

A napi programot szentmise, vacsora, valamint a „Net for God” című videó megtekintése és kötetlen beszélgetés zárta.


2. nap

A tanulmányút keretében találkozót szerveztünk Szirmabesenyőn Huszti Gábor polgármesterrel és Galó Gábor plébánossal, akik bemutatták a helyi spirituális sportrendezvényeket (futás, kerékpározás, zarándoklatok), valamint szóba került Szirmabesenyő szerepe a 2018. évi Mária Maratonban. A lelki tényezőkön túl téma volt a résztvevők motivációja, valamint a rendezvények gazdasági vonzata is.

A résztvevő szakemberek Szirmabesenyőn találkozhattak a Mária Maratonon részt vevő zarándokok számára szállást biztosító panzió tulajdonosával, valamint és a helyi sportszervezet képviselőivel, akikkel a spirituális rendezvények helyi hatásairól, a lakosok bekapcsolódásának lehetőségéről beszélgettek.

A program ebéd után Egerben folytatódott, ahol Asszonyi Evelin, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium testnevelés szakos tanára számolt be az általa szervezett évközi és nyári sportprogramokról, majd meghívtuk a Mária Maratonba való aktív bekapcsolódásba.

A délután folyamán a tanulmányút résztvevői találkozhattak a Batin Péter vezette zarándokcsoporttal, akik Mariazell és Csíksomlyó között zarándokolnak a Mária Úton, tőlük is értékes tapasztalatokat hallhattunk.

A program zárásaként visszatekintettünk a nap eseményeire, mindenki megfogalmazta a számára legfontosabb tapasztalatokat, majd vacsorával és közös imával ért véget a nap.


3. nap

A harmadik nap délelőttjén került sor a műhelymunkára, melynek témái a projekt keretében megvalósítandó kutatás és annak fókuszterületei, valamint a korábbi események tapasztalatainak, eredményeinek beépíthetősége voltak. A műhelymunka végére a résztvevők elkészítettek egy kérdőív tervezetet, valamint megbeszélték a kutatásban való részvétel lehetőségeit.

Az ebédet követően a három nap összegzésével zárult a program, a tapasztalatokat Sóskuti-Varga Gergely szakmai vezető szűrte le. Zárásként rövid cselekvési tervet állítottak össze a szakemberek, meghatározva a következő időszak fontosabb állomásait és feladatait.