Projekt információk

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával az „ A Mária Maraton nagyrendezvény a sport és spiritualitás jegyében ” című projekt keretein belül nemzetközi együttműködés, kutatás és összehasonlító elemzés valósul meg. A közös szakmai programok lehetővé teszik a projekt eredményeinek megismerését a megjelölt média felületeken.

A projekt elemeiként tanulmányutak, műhelymunkák, együttműködési tréningek, konferenciák, terepszemle, kiadványok és egyéb eszközök megrendezése és beszerzése valósul meg.

A projekt támogatásának összege 49,99 millió Forint, amely 100% intenzitású. A projekt megvalósítása 2017. november 1-jén kezdődött meg. A projekt zárására 2019. október 31-én kerül sor. A projekt az „EFOP-5.2.2-17-2017-00073” azonosítószámú támogatási szerződés keretében valósul meg.